ParkPull

אפיון, עיצוב ובניית אפליקציה לאיתור חניה.
בפרוייקט הבא מוצגת אפליקציה שנועדה למגר
את מצוקת החניות בארץ על ידי שכירת והשכרת חניות פרטיות.

זכויות שמורות לנ. פרידלנדר וא. דיין

אתה בדרך הנכונה...